Vi lär dig allt du behöver om litiumbatterier och LiFePO4

Fasa ut dina blysyrabatterier redan idag!

Blysyrabatteriet uppfanns redan 1859 av den franska fysikern Gaston Planté och är den äldsta typen av alla uppladdningsbara batterier. Blybatteriets egenskaper har länge varit överlägsna. Speciellt med Gelbatterier och AGM-batterier i åtanke, men inte längre. Nu är det hög tid att tänka på miljön och våra barns framtid. Det är dags att fasa ut gamla blybatterier oavsett om du har våta-, AGM- eller gelbattrier.

Bly är en metall (Pb) som är giftig för människor och andra organismer. Genom införandet av blyfri bensin och katalysatorer har spridningen minskat kraftigt. Bilbatterier och andra ackumulatorer är idag det största användningsområdet för bly. Men nu har prisbilden förändrats markant och öppnat upp för nya möjligheter.

Litiumbatterier väger mindre, tar mindre plats och behöver inte kosta mer än blybatterier. Om man ser till dess längre livslängd och kapacitet som har en närmare fördubblad utnyttjandegrad. Litium klarar av att leverera extremt stora strömmar och ett helt urladdat batteri kan i teorin nå full laddning på kortare tid än en timme. Den litiumteknik som normalt används i båtar och husbilar är av typen LiFePO4 och är fri från bly, kvicksilver, kadmium och andra giftiga ämnen för människor och vår natur.

Att byta till LiFePO4 förbättrar miljön, säkerheten och inte minst din ekonomi!

Om litium

LiFePO4 (LFP)

Litiumbatterier finns i många olika sammansättningar. Några vanliga förkortning är till exempel Li-ion, Li-Po och Li-Fe. Litiumbatterier finns överallt i vår vardag och har funnits länge i bland annat mobiltelefoner, surfplattor, datorer och blir allt vanligare även i cyklar och bilar.

Det gäller att särskilja på olika litiumtekniker, då vissa typer är extremt kraftfulla och kräver speciell behandling. Detta med avseende på bland annat spänning och laddning med mera. Med viss litiumteknik kan batterierna vara direkt brandfarliga. Här finns det idag användarvänliga batterier med mindre risker. Utöver det finns det även ett par saker du måste tänka på innan du byter ut dina batterier.

Lithium iron phosphate (LiFe)

Det finns två typer av litiumteknik som fungerar extremt bra för segelbåtar, motorbåtar, husbilar och andra fritidsaktiviteter. LiFePO4 och LiFeYPO4, vilket är förkortningar för lithium iron phosphate (LiFe). LiFe-batterier fungerar förvånansvärt bra som ersättningsbatteri för dina gamla blybatterier, oavsett om de verkar i marin eller landbaserad miljö. Jämför man olika litiumtekniker är LiFe inte den mest kraftfulla tekniken. LiFe kan å andra sidan erbjuda en extremt robust kemi som inte är brandfarlig och tål att misshandlas underhållsmässigt och av den fysiska miljön. Detta med avseende på laddning, urladdning och hur batteriet förvaras. Samtidigt är LiFe-batterierna många gånger mer kraftfulla och effektiva än de gamla blybatterierna. Här på Battery LiFe är det specifikt LiFePO4 som vi föredrar och det är även den litiumtekniken vi marknadsför. Vilket grundar sig i att LiFePO4 med hjälp av en BMS är ett kostnadseffektivt och lättskött alternativ till gamla blybatterier.

LiFePO4-batterier har till skillnad mot blybatterier lösa celler (LFP), med en nominell spänning på 3,2V/cell. Seriekopplas fyra celler får man ett batteri med en nominell spänning på 12,8V, vilket är mycket nära den nominella spänningen hos ett blysyrabatteri. Den som t.ex. önskar ett 24V-batteri seriekopplar åtta celler för att nå önskad spänning.

Att tänka på med

LiFePO4 (LFP)

FÖRDELAR

 • LiFePO4 är den säkraste litiumtekniken.
 • Ingen risk för brand vid överladdning eller vid kraftiga stötar.
 • Med en BMS skyddas batteriet mot överladdning, hög urladdning och över- eller undertemperaturer. Så fort en kritisk nivå nås kopplar din BMS bort belastningen.
 • LiFePO4 har betydligt lägre självurladdning och kräver mindre underhållsladdning.
 • Högre energidensitet än blybatterier både när det gäller volym och vikt.
 • Batteriets nominella kapacitet kan utnyttjas praktiskt till 80–90 procent utan att livslängden försämras. Motsvarande siffra för bly är normalt cirka 50 procent.
 • LiFePO4 har 5-8 gånger längre livslängd än ett vått/AGM/Gel batteri.
 • När blybatterier utsätts för temperaturer över 25 grader minskar livslängden signifikant. LiFePO4 tål temperaturer upp till 45 grader utan att påverkas.
 • Med ett relativt lågt inre motstånd kan de leverera höga strömuttag utan betydande spänningsfall. Detta gäller även då batteriet börjar bli tomt.
 • Kvarvarande kapacitet går att mäta med stor precision i litiumbatterier.
 • Med en kraftig BMS klarar LiFePO4 så höga kontinuerliga strömmar 100% urladdning på en timme ger försumbar förlust i effektivitet och livslängd.
 • Det samma gäller för laddningen vilken kan slutföras på en timme utan problem.
 • LiFePO4-batteri kan byggas DIY och därmed anpassas specifikt efter dina behov.
 • LiFePO4 är fria från bly, kvicksilver och kadmium och andra giftiga ämnen.

NACKDELAR

 • En felaktig installation eller felaktig skötsel kan leda till att batterierna förstörs.
 • Att ersätta ett befintligt blybatterisystem kräver grundläggande kunskap och ett systemtänkande som frångår den gamla teknikens behov och förutsättningar.
 • Tål ej laddning vid minusgrader. Har du en BMS skyddar den batteriet vid minus. Vid behov av laddning i minusgrader krävs en ordentligt isolerad batterilåda.
 • Många generatorer kan inte ladda litiumbatterier utan att överhettas och riskera brand. Att ladda batteriet med generator kan kräva extra utrustning. Läs mer här.

KOSTNADSJÄMFÖRELSE

AGM/GEL:
Deep Cycle AGM 2x100AH pris: 6.000 kr
400 laddcykler vid 80% urladdning = 15,00 kr/urladdning
600 laddcykler vid 50% urladdning = 10,00 kr/urladdning*

LiFePO4:
Grade A Long Life 200Ah pris: 6.000 kr + 2.000kr (BMS)
4.000 laddcykler vid 80% urladdning = 2,00 kr/urladdning**

* Vid 50% urladdning utnyttjas enbart 100Ah kontra 160Ah vid 80% urladdning (DoD)
** Med 4.000 laddcykler vid 80% DoD finns det gott om utrymme för 200Ah urladdning 100% DoD

Vad krävs för att byta till LiFePO4?

Fyra, åtta eller sexton
LiFePO4-celler (3,2V)

Varje LiFe-cell har en nominell spänning på 3,2V med varierande antal Ah. Här är det viktigt att samtliga celler är inköpta vid samma tillfälle och matchar varandra. Beroende på om det är ett 12V-, 24V- eller 48V-system som ska uppgraderas väljer du anpassat antal celler för en enhet.

Battery Management System (BMS)

Några av de största riskerna med litium är över- och underspänning. Detta kan ge permanenta skador på litiumcellerna på väldigt kort tid. För att skydda cellerna användes en BMS, vilken skyddar cellerna genom att stänga av ingående respektive utgående ström innan cellerna skadas.

Laddare avsedd för LiFePO4 (ej Li-ion)

De flesta smarta laddare är anpassade för blysyrabatterier och är inte helt optimala för LiFe-batterier. Det går att ladda LiFe-batterier med de flesta laddare, men du bör ändå investera i en laddare som är specifikt anpassad för LiFe-tekniken. Viktigt: LiFe är INTE det samma som Li-ion!

FAQ

Vanliga myter om litium

Litiumbatterier är dyrare än bly

Svar: Litium uppfattas lätt som en dyrare teknik. Det beror oftast på att analysen utgår från egenskaperna hos gamla blybatterier, vilket är helt fel. Läs mer om kostnader här.

Litium är farligare än bly

Svar: Litium är självklart inte helt ofarligt. Däremot är det viktigt att särskilja de olika litiumteknikerna. LiFePO4 är mindre brandfarligt och knallgasrisken slipper du helt.

LiFe-batterier är superkänsliga

Svar: Om en LiFePO4-cell utsätts för spänning över eller under 3,65V respektive 2,50V kan cellen bli obrukbar. Med en BMS övervakas batteriet automatiskt och skyddar dina celler.

Det är svårt att bygga ett batteri

Svar: Att bygga sitt eget LiFePO4-batteri är allt annat än svårt. Du behöver vara försiktig och noggrann när du arbetar med LiFePO4-celler, men det är inte svårt. Läs mer om det här.

Kontakta oss

Vi ger inga råd eller konsultation för specifika installationer. Däremot svarar vi på generella frågor om tekniken och vad du bör tänka på i samband med installation.

BATTERY LiFe tar inte på oss något som helst ansvar gällande elinstallationer. Vi utgår från att den som följer informationen på hemsidan och våra rekommendationer endera har eller tillförskaffar sig de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna installera och hantera litiumbatterier innan installationen påbörjas. Om du är helt ny gällande svagström skall du se detta som en källa för inspiration, där du på annat håll tillgodogör dig tillräckliga grundkunskaper innan du påbörjar något arbete. Om du saknar grundläggande kunskaper avråder vi dig att sköta installationen på egen hand. Ta då hjälp av någon professionell elinstallatör som ser till att arbetet blir korrekt utfört. All installation sker på egen risk och vid eventuella skador är det ditt försäkringsbolags som du skall vända dig till. Vid fabrikationsfel äger företaget som sålt produkten skyldigheten att kompensera dig. Vi saluför ingenting, vi marknadsför andra försäljare.

Scroll Up