Om LiFePO4.se och BATTERY LiFe

Allt började med ett eget intresse för båtlivet

Litiumbatterier har ett väldigt brett användningsområde men är det någonstans de verkligen kan göra skillnad är det i de fall man behöver stora batteribanker. Ett av dessa är i båtlivet där det inte är ovanligt med förbrukningsbanker på 200-500 Ah beroende på storleken på båt. Här väcktes en dag det egna intresset av att gå över till litium. Till en början var de höga instegskostnaderna som en gränspolis till den nya tekniken. Färdiga batterier från de etablerade aktörerna kostar oftast multum, utan att erbjuda något mer än vad du själv kan göra för en bråkdel av pengarna. Ditt DIY-batteri får kanske inte samma professionella design, men här är det bara fantasin som sätter gränser. Allt eftersom att vi fann mer information om litiumbatteriernas möjligheter väcktes tanken om att samla detta på en hemsida. En hemsida utan egen försäljning, med information om vart du börjar, hur du hittar komponenter och hur du går tillväga.

Det var början på lifepo4.se eller BATTERY LiFe.

BATTERY LiFe tar inte på oss något som helst ansvar gällande elinstallationer. Vi utgår från att den som följer informationen på hemsidan och våra rekommendationer endera har eller tillförskaffar sig de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna installera och hantera litiumbatterier innan installationen påbörjas. Om du är helt ny gällande svagström skall du se detta som en källa för inspiration, där du på annat håll tillgodogör dig tillräckliga grundkunskaper innan du påbörjar något arbete. Om du saknar grundläggande kunskaper avråder vi dig att sköta installationen på egen hand. Ta då hjälp av någon professionell elinstallatör som ser till att arbetet blir korrekt utfört. All installation sker på egen risk och vid eventuella skador är det ditt försäkringsbolags som du skall vända dig till. Vid fabrikationsfel äger företaget som sålt produkten skyldigheten att kompensera dig. Vi saluför ingenting, vi marknadsför andra försäljare.

Tillbaka till startsidan

Scroll UpScroll Up